Rozliczenie się z pomocą jednego rozwiązania do zarządzania długiem może być trudne, gdy każde z nich ma swoje wady i zalety. To czy lepszy będzie kredyt oddłużeniowy czy ogłoszenie bankructwa naprawdę zależy od Twojej aktualnej sytuacji finansowej. W przypadku konsolidacji zadłużenia i upadłości jedna z nich ułatwia zarządzanie długami, a druga całkowicie je odciąża.

Kiedy rozważyć kredyt oddłużeniowy nad bankructwem?

 • Masz wiele długów i chcesz je połączyć w jeden plan spłat.
 • Masz zdolność finansową do pokrycia wszystkich płatności, odsetek i/lub opłat.
 • Nie chcesz, aby Twój kredyt był tak zniszczony, jak to ma miejsce po ogłoszeniu bankructwa.
 • Martwisz się możliwością utraty swoich aktywów.
 • Nie chcesz przechodzić przez poważny proces prawny.
 • Wolisz trzymać swoje problemy z zadłużeniem z dala od opinii publicznej.

Kiedy rozważyć bankructwo a nie stawiać na kredyt oddłużeniowy?

 • Nie jesteś w stanie spłacić swoich długów bardziej konwencjonalnymi metodami.
 • Nie martwisz się o utratę nieistotnych aktywów.
 • Jesteś w stanie pokryć wszelkie przypisane Ci koszty prawne lub wypłaty nadwyżek dochodów.
 • Jesteś gotowy by realizować wszystkie swoje obowiązki sądowe, takie jak obowiązkowe doradztwo kredytowe.
 • Poradzisz sobie z poważnie obniżoną zdolnością kredytową i brakiem dostępu do kredytu.
 • Nie przejmujesz się trwałym negatywnym wpływem na raport kredytowy i profil finansowy.

Przed zaangażowaniem się w którąkolwiek z tych procedur zarządzania długiem, upewnij się, że wykonałeś wiele badań, zbadaj swoją sytuację przez specjalistę ds. finansów i przejrzyj zalety i wady wymienione powyżej. Chociaż kredyt oddłużeniowy i bankructwo mogą być bardzo skuteczne, mogą, ale nie muszą, być dla Ciebie odpowiednie.

Czy mogę zostać odrzucony w przypadku kredytu oddłużeniowego?

Tak, chociaż pożyczki konsolidacyjne są często przeznaczone dla pożyczkobiorców, którzy nie mają dobrej kondycji finansowej, Twój wniosek może zostać odrzucony, jeśli dotyczy Cię:

 • Zła ocena kredytowa
 • Długa historia nieodebranych, opóźnionych lub niekompletnych płatności
 • Bardzo niski dochód lub niewystarczające oszczędności
 • Niezwykle wysoki poziom zadłużenia

Kwalifikacja do kredytu konsolidacyjnego zadłużenia jest podobna do każdego innego rodzaju pożyczki lub produktu kredytowego. Potencjalny pożyczkodawca musi potwierdzić, że będziesz w stanie dokonać wszystkich nadchodzących płatności zgodnie z ustaleniami, jakie niesie kredyt oddłużeniowy zanim zaakceptuje Cię jako klienta. Pamiętaj, że pomimo korzyści płynących z bankructwa (jakkolwiek to brzmi), istnieją długi, które będą kwalifikować się i nie będą kwalifikować się do umorzenia – wtedy działania oddłużeniowe będą najlepszym wyjściem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here